Analizy statystyczne do prac naukowych

Wykonujemy analizy statystyczne dla klientów indywidualnych do prac naukowych, habilitacji, doktoratów, prac magisterskich, inżynierskich i licencjackich. Oferujemy wsparcie statystyczne w zakresie publikacji naukowych oraz grantów. Współpracujemy na każdym etapie badania począwszy od projektowania, wykonywania analiz statystycznych, modelowania oraz odpowiedzi na uwagi recenzentów. Specjalizujemy się w analizach statystycznych w naukach społecznych, medycznych, technicznych, biologicznych, rolniczych. Materiał końcowy przygotowany jest w formie raportu. Rzetelne i kompleksowe opracowanie wyników obejmuje także elementy graficzne – tabele, wykresy, dzięki czemu wyniki analiz są przejrzyste i przystępne dla odbiorcy. W razie wątpliwości udzielimy szczegółowych wyjaśnień.